Author Record - Demel, Jaroslav

Jaroslav Demel *1869 ✝1926
Právní historik. Narodil se v Olomouci do rodiny středoškolského profesora, studoval na české právnické fakultě v Praze. Po studiích působil na finanční prokuratuře. Habilitoval se pro právní dějiny na pražské právnické fakultě (1905), jeho snaha získat profesuru však nebyla úspěšná. Byl autorem významné monografie o dějinách fiskálního úřadu.