Author Record - Procházka, Adolf

Adolf Procházka *1900 ✝1970
Politik a právník, syn politika. Po absolvování právnického studia na brněnské fakultě jej čekal rychlý vzestup otcově politické straně (Čs. strana lidová), za níž byl již jako pětatřicetiletý kandidován ve volbách (1935, neúspěšně), zastával za ni politickou funkci v britském exilu a po druhé světové válce se za tuto politickou stranu stal ministrem zdravotnictví. Věnoval se především civilnímu právu procesnímu. Roku 1929 se habilitoval a později se stal mimořádným (1934) a řádným (1945) profesorem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1948 žil v exilu ve Spojených státech amerických, kde se účastnil exilového spolkového života a kde také zemřel.