Author Record - Batěk, Karel

Karel Batěk *1860 ✝1924
Notář, pocházel z Opočna a jeho otec byl notářem, prezidentem Notářské komory v Hradci Králové. Po studiu na pražské právnické fakultě otcovu notářskou dráhu zopakoval a vykonával notářskou profesi na různých místech v Čechách. Byl zároveň velmi činný v notářských zájmových spolcích a posléze byl byl zvolen prezidentem Notářské komory v Praze. Také jeho psaní úzce souviselo především s notářskou praxí. Mnohdy prostřednictvím svých textů vystupoval za profesní zájmy notářů.