Author Record - Flieder, Karel

Karel Flieder *1853 ✝1933
Vysoký soudce. Pocházek z Brandýsa nad Orliví, vystudoval pražskou právnickou fakultu. Od 70. let působil v soudnictví. Roku 1907 byl přidělen na Ministerstvo spravedlnosti. V letech 1910-1918 byl soudcem Nejvyššího soudního dvora ve Vídni, roku 1918 se stal soudcem a senátním prezidentem čs. Nejvyššího soudu. Napsal příručku o Nejvyšším správním soudě a řadu článků.

Articles Overview

Book Article