Author Record - Hácha, Emil

Emil Hácha *1872 ✝1945
Soudce. Pocházel z Trhových Svin z rodiny berního úředníka. Studoval na české právnické fakultě v Praze. Působil jako advokátní koncipient, pak přešel k českému zemskému výboru, kde se věnoval správnímu právu. Roku 1916 se stal soudcem Nejvyššího správního soudního dvora ve Vídni. Roku 1918 přešel do čs. Nejvyššího správního soudu v Praze. Roku 1920 se habilitoval na pražské české právnické fakultě. Na podzim 1938 přijal kandidaturu na prezidenta republiky a byl zvolen. Další pokračování Háchova neslavného osudu v čele tzv. druhé republiku a tzv. Protektorátu Čechy a Morava je široce známo. V létě 1945 zemřel ve vězení.