Author Record - Kozáková, Anděla

Anděla Kozáková *1897 ✝1986
Narodila se roku 1897 jako dcera důstojníka. Po studiu na pražské české právnické fakultě, byla činná v ženském hnutí. Působila jako státní úřednice. Roku 1928 složila notářské zkoušky a roku 1938 se stala notářkou, v ČSR coby žena první. Byla autorkou jedné knihy a příležitostných článků. Zemřela roku 1986.