Author Record - Gerlich, Karel

Karel Gerlich *1905 ✝1944
Právník. Narodil se v Přerově v rodině poštovního úředníka. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po léta působil v soudnictví, což jej přivedlo především k tématice civilního procesu. Na brněnské fakultě se roku 1933 habilitoval, chystané jmenování mimořádným profesorem na této fakultě se vlivem uzavření vysokých škol roku 1939 již neuskutečnilo. Zahynul při bombardování okupovaného Brna letectvem USA roku 1944.

Articles Overview

Book Article