Author Record - Ott, Emil

Warning: The application is currently in its beta version.
Emil Ott *1845 ✝1924
Narozen 1845, zemřel 1924. Po studiu práva na pražské fakultě a praxi se roku 1872 habilitoval v oboru civilního práva procesního. Byl však i významným odborníkem v oblasti právních dějin. Vedle vědeckých spisů připravil také první českou soustavnou učebnici civilního procesu. Spolu s Antonínem Randou bývá považován za nejvýznamnějšího představitele první generace profesorů české právnické fakulty.