Author Record - Flieder, Robert

Robert Flieder *1883 ✝1957
Diplomat a právník, syn soudce. Po studiích působil na soudě a na magistrátu, posléze za války jako tajemník Svazu českých říšských poslanců. Stal se součástí Maffie. Po vzniku republiky začal působit v zahraniční službě, stal se chargé d’affaires ve Vídni. Pak působil jako velvyslanec ve Švýcarsku, Polsku, Švédsku, Jugoslávie, od roku 1935 ve Španělsku (za občanské války sídlil ve Francii). Za německé okupace byl činný v odboji, v letech 1944-1945 byl vězněn.