Author Record - Čáda, František

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
František Čáda *1895 +1975
Právní historik a kodikolog, od roku 1926 mimořádný a od roku 1933 řádný profesor středoevropských právních dějin na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Byl redaktorem časopisu Všehrd letech 1921 až 1941 (kdy byl časopis zastaven). Zaměřoval se především na středověké právní dějiny českých zemí. Významně se zabýval mj. dílem Ondřeje z Dubé, Viktorina ze Všehrd, zemskými deskami a také Knihou Tovačovskou. Pro své studenty napsal několik učebnic a jiných pomůcek. Významnými objevy obohatil právní historiografii také v rámci své kodikologické práce.
http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/%C4%8C%C3%81DA_Franti%C5%A1ek_30.5.1895-10.10.1975

Articles Overview

Book Article
Slovník veřejného práva československého, sv. 5 Vlajky
Právník, 75 (1936) Odpověď prof. Hobzovi na jeho "Posudek o vědecké ceně Saturnikova spisu " O právu soukromém u Slovanů v dobách starších," hledě k uveřejněným kritikám."
Všehrd, 16 (1935) DR. STANISLAV HENDRYCH: Kapesní kalendář pro advokáty a kandidáty advokacie.
Všehrd, 16 (1935) Dr. Arthur Werner: Die Studenten-Legionen der Prager Universität von 30. jährigen Krieg bis 1848
Všehrd, 16 (1935) Dr. Edvard Beneš: Boj o mír a bezpečnost státu
Všehrd, 16 (1935) Dr. Edvard Beneš: Řeč o problému podkarpatoruském a jeho vztahu k československé republice
Všehrd, 16 (1935) Dr. KAMIL KROFTA: Národnostní vývoj zemí českoslovenkých.
Všehrd, 16 (1935) Dr. VÁCLAV VOJTÍŠEK: Za práva university Karlovy.
Všehrd, 16 (1935) Dr. Zdeněk Tobolka: Politické dějiny československého národa od r. 1848 až do dnešní doby
Všehrd, 16 (1935) Dva uliční a jízdní řády
Všehrd, 16 (1935) EMIL STRAUSS: Die Entstehung der Tschechoslowakischen Republik.
Všehrd, 16 (1935) F. ZUMAN: České filigrany z první polovice XIX. století.
Všehrd, 16 (1935) Ferdinand Peroutka: Budování státu
Všehrd, 16 (1935) Josef Pekař: Valdštejn 1630 - 1634
Všehrd, 16 (1935) Kolik se vydává a kolik stojí posluchač práv?
Všehrd, 16 (1935) ROČENKA NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKU 1933—1934.
Všehrd, 16 (1935) SOUPIS ČESKOSLOVENSKÉ LITERATURY za léta 1901—1925: Právo a zákonodárství (35), administrativa (35), sociální péče (36).
Všehrd, 16 (1935) TVŮRCOVÉ DĚJIN. Druhý díl: Středověk.
Všehrd, 16 (1935) Tvůrcové dějin
Všehrd, 16 (1935) Užitečná výměna
Všehrd, 16 (1935) Vojensko-historický sborník
Všehrd, 15 (1934) Bibliografie socialismu.
Všehrd, 15 (1934) Dr. Ferdinand Kloss:Wirtschaftsgeschichte
Všehrd, 15 (1934) Dr. Fr. Koláček: Moravské okrouhlice
Všehrd, 15 (1934) Dr. H. Traub: Červencová revoluce francouzská a její ohlas po světě.
Všehrd, 15 (1934) Dr. Josef Holub
Všehrd, 15 (1934) Dr. Josef Kudela: Státní převrat z roku 1918 v Brně
Všehrd, 15 (1934) Dr. Karel Hoch: Dr. Alois Rašín. Život a politické dílo
Všehrd, 15 (1934) Důležité připomenutí
Všehrd, 15 (1934) Ferdinand Peroutka: Budování státu
Všehrd, 15 (1934) Hranice.
Všehrd, 15 (1934) In memoriam.
Všehrd, 15 (1934) J. V. Šimák
Všehrd, 15 (1934) Jan Opočenský: Poválečné dějiny světa
Všehrd, 15 (1934) Josef Pekař: Valdštejn 1630-1634
Všehrd, 15 (1934) Josef Vratislav Šlechtic Monse
Všehrd, 15 (1934) Karel Tschuppik: Franz Joseph I. Der Untergang eines Reiches
Všehrd, 15 (1934) Nezapomínejme nikdy!
Všehrd, 15 (1934) Nová redakce právníka.
Všehrd, 15 (1934) Název »Politika«
Všehrd, 15 (1934) Pozn. redakce:
Právník, 73 (1934) První sjezd právníků států slovenských v Bratislavě 1933
Všehrd, 15 (1934) Ročenka Společnosti pro dějiny Židů v Československé republice
Všehrd, 15 (1934) Rudolf Urbánek
Všehrd, 15 (1934) Sborník archivu ministerstva vnitra
Všehrd, 15 (1934) Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy
Všehrd, 15 (1934) Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy
Všehrd, 15 (1934) Sté výročí narozenin Vincence Brandla
Všehrd, 15 (1934) Sté výročí narozenin zakladatele »Právníka«
Všehrd, 15 (1934) Uzavíráme 15 ročníků Všehrdu!
Všehrd, 15 (1934) Václav Zdeněk: Dějiny král. appellačního soudu na hraděp ražskéem, nyní vrchního soudu v Praze od roku 1548-1933
Všehrd, 15 (1934) Zasloužená pocta
Všehrd, 15 (1934) Zápis na právnické fakulty
Všehrd, 15 (1934) Československá společnost pro studium národnostních otázek
Všehrd, 15 (1934) Československá vlastivěda
Všehrd, 14 (1933) A. A. Hoch-B. Koutník: Technika duševní práce.
Všehrd, 14 (1933) Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce v ČSR
Všehrd, 14 (1933) Dr. Jan Hořejší: Jak studovat
Všehrd, 14 (1933) Dr. Josef Pfitzner: Bakuninstudien.
Všehrd, 14 (1933) Dr. Wilhelm Klein: 100 Jahre Dr. V. J. von Krombholz'sche Stiftung zur unentgeltlichen Unterbringung kranker armer Studierender im allgemeinen Krankenhause.
Všehrd, 14 (1933) Dr. Zdeněk Tobolka: Politické dějiny československého národa od r. 1848 až do dnešní doby. JUDr. a PhDr. Boh. Baxa: Dějiny veřejného práva ve střední Evropě od r. 1848.
Všehrd, 14 (1933) Emil Holík a Ferdinand Tuš: Poplatkový rádce
Všehrd, 14 (1933) Emil Ludwig: B. Mussolini
Všehrd, 14 (1933) F. Zuman: České filigrány XVIII. století.
Všehrd, 14 (1933) Fedor Houdek: Vznik hrníc Slovenska.
Všehrd, 14 (1933) H. Mitron Colvin: The international Congress of Comaprative Law.
Všehrd, 14 (1933) In memoriam
Všehrd, 14 (1933) In memoriam
Všehrd, 14 (1933) Jan Húsek: Hranice mezi zemí moravskoslezskou a Slovenskem
Všehrd, 14 (1933) Jindřich Spáčil: Kroměřížský sněm 1848-1849
Všehrd, 14 (1933) Jindřich Šebánek: Archivy zrušených klášterů moravských a slezských.
Všehrd, 14 (1933) Jindřich Šebánek: Textilní podniky moravských Kouniců.
Všehrd, 14 (1933) K. Goláň: Za svobodu. Slovenské povstanie 1848-49.
Všehrd, 14 (1933) Krise a věda
Všehrd, 14 (1933) Novinky, o nichž referáty přinese další ročník
Všehrd, 14 (1933) Prof. Jan Plešinger: Zápas církve a státu za krále Přemysla I. a biskupa Ondřeje II.
Všehrd, 14 (1933) Redakční
Všehrd, 14 (1933) Revue des travaux scientifiques Tchécoslovaque zanikla.
Všehrd, 14 (1933) Sachsenspiegel
Všehrd, 14 (1933) Symeon Podolský z Podolí: Knížka o měrách zemských
Všehrd, 14 (1933) Univ. prof. PhDr. Václav Novotný
Všehrd, 14 (1933) Václav Vojtíšek: Universita Karlova a boj Němců proti universitnímu zákonu z roku 1920.
Všehrd, 14 (1933) Všehrd, ne Verböczy!
Všehrd, 14 (1933) Zemské desky moravské z let 1642-1850 a desky opavské a krnovské
Všehrd, 14 (1933) Zprávy Českého zemského archivu.
Všehrd, 14 (1933) »Koh-i-noor contra Con-que-ror«
Všehrd, 14 (1933) Československá vlastivěda.
Všehrd, 14 (1933) Česká Mysl
Všehrd, 14 (1933) Česká mysl
Všehrd, 13 (1932) Dr. Gustav Pirchan: Böhmen und das Reich.
Všehrd, 13 (1932) Dr. Gustav Pirchan: Böhmen und das Reich.
Všehrd, 13 (1932) Dr. Josef Kliment: Úvod do studia právnického.
Všehrd, 13 (1932) Dr. iur. Alexander Szana:
Všehrd, 13 (1932) František Hrubý:
Všehrd, 13 (1932) Geordnete und gebesserte zinbergwercks Ordnung der bergstedt Schlackenwaiden, Schönfelden, Lautterpach, sampt derselben zugehörenden gepirgen.
Všehrd, 13 (1932) Historie trestního práva polského
Všehrd, 13 (1932) Josef Šusta: Světová politika v letech 1871—1914. Díl V.: Vznik trojdohody a velmocenský výpad rakouský.
Všehrd, 13 (1932) Jubilea.
Všehrd, 13 (1932) Karel Bedřich Nowak: Pád dvou císařství.
Všehrd, 13 (1932) Lipská universita tiskne v Československu.
Všehrd, 13 (1932) Milan Prelog: Pouť Slovanů do Moskvy r. 1867.
Všehrd, 13 (1932) Osnova občanského zákoníku.
Všehrd, 13 (1932) Osobní.
Všehrd, 13 (1932) Osobní.
Všehrd, 13 (1932) Otázka národnostní.
Všehrd, 13 (1932) PhDr. Václav Pěšák: Dějiny královské komory od roku 1527.
Všehrd, 13 (1932) Prof. В. Štursa: Stručné dějiny účetnictví.
Všehrd, 13 (1932) První sjezd právníků slovanských států
Všehrd, 13 (1932) První sjezd právníků slovanských států v Bratislavě roku 1933.
Všehrd, 13 (1932) Právnická jednota v Praze
Všehrd, 13 (1932) R. W. Seton-Watson (so slovenskými autormi):
Všehrd, 13 (1932) Seznam knih o parlamentarismu a příbuzných oborech v knihovně Národního shromáždění R. Č. v Praze.
Všehrd, 13 (1932) Vysoké školy.
Všehrd, 13 (1932) Z celého světa právnického a hospodářského.
Všehrd, 13 (1932) Česká Mysl
Všehrd, 13 (1932) Český Codex Alimentarius.
Všehrd, 13 (1932) Čs. společnost pro studium menšinových otázek
Všehrd, 13 (1932) „Kandidát.“
Všehrd, 12 (1931) Das historische Recht der deutschen Universität in Prag.
Všehrd, 12 (1931) Dr. Frant. Roubík: Dějiny Chodů u Domažlic.
Všehrd, 12 (1931) Dr. Jaroslav Dřímal: Archiv zemského hlavního města Brna.
Všehrd, 12 (1931) Dr. Miloslav Stieber: Dějiny soukromého práva ve střední Evropě.
Všehrd, 12 (1931) Dr. Theodor Saturník: Úvod do ústavních dějin slovenských.
Všehrd, 12 (1931) Dr. jur. Jan Kapras: Přehled právních dějin zemí koruny české.
Všehrd, 12 (1931) František Roubík: Královští rychtáři v pražských i jiných českých městech v l. 1547 az 1783.
Všehrd, 12 (1931) Ještě k sjezdu.
Všehrd, 12 (1931) Jos. Volf: Dějiny novin v Čechách do r. 1488.
Všehrd, 12 (1931) Josef Auer: Knihy archivu města Znojma až do roku 1850.
Všehrd, 12 (1931) Josef Pfitzner: Groszfürst Witold von Litauen als Staatsmann.
Všehrd, 12 (1931) K šedesátým narozeninám vrch. řed. Dr. Jaroslava Preisse.
Všehrd, 12 (1931) Kolegům spolupracovníkům.
Všehrd, 12 (1931) Legenda.
Všehrd, 12 (1931) Mecenáš.
Všehrd, 12 (1931) Moravské zemské desky z let 1348—1642.
Všehrd, 12 (1931) Normalisace úředních papírů.
Všehrd, 12 (1931) Oravský komposessorát. Vznik, dejiny, všeobecné a hospodárské pomery so vztahom na lesné hospodárstvo.
Všehrd, 12 (1931) Osobní.
Všehrd, 12 (1931) Podrobný seznam všech vlád Československé republiky.
Všehrd, 12 (1931) Popravce — poprávce.
Všehrd, 12 (1931) Przewodnik historyczno-prawny. Ročník 1. 1930.
Všehrd, 12 (1931) Právnická jednota v Praze.
Všehrd, 12 (1931) Právnické jubileum.
Všehrd, 12 (1931) Páté rokování německých právníků v Československu.
Všehrd, 12 (1931) Rok narození Ctibora Tovačovského z Cimburka
Všehrd, 12 (1931) Sborník archivu ministerstva vnitra.
Všehrd, 12 (1931) Sčítání lidu
Všehrd, 12 (1931) Velká Praha v číslech
Všehrd, 12 (1931) Václav Chaloupecký: Zápas o Slovensko 1918.
Všehrd, 12 (1931) Z celého světa právnického.
Všehrd, 12 (1931) Z celého světa právnického.
Všehrd, 12 (1931) Z celého světa právnického.
Všehrd, 12 (1931) Z celého světa právnického.
Všehrd, 12 (1931) Úřední rychlost.
Všehrd, 12 (1931) Český časopis historický.
Všehrd, 11 (1930) ALOIS JIRÁSEK
Všehrd, 11 (1930) Dr. Frant Štůla- Dr. Antonín Boháč-Dr. Karel Kadlec-Dr. Josef Tvrdý
Všehrd, 11 (1930) Dr. H. Traub: Květnové spiknutí v Čechách roku 1849
Všehrd, 11 (1930) Dr. Hynek Bulín: Jiskry a plameny.
Všehrd, 11 (1930) Dr. Kamil Krofta: Stará a nová střední Evropa
Všehrd, 11 (1930) Dr. Karel Stloukal: Československý stát v představách T. G. Masaryka za války.
Všehrd, 11 (1930) Dr. Rudolf Rauscher: O krádeži a loupeži v českém právu zemském
Všehrd, 11 (1930) Dr. Wilhelm Weizsäcker: Sächsisches Bergrecht m Böhmen.
Všehrd, 11 (1930) Dvě výročí
Všehrd, 11 (1930) Emil Ludwig: Červenec 1914.
Všehrd, 11 (1930) Gustav Friedrich: Desky dvorské království českého
Všehrd, 11 (1930) JUDr. Michal Navrátil: Studentská léta JUDra Karla Mattuše. Jeho politická a kulturní činnost a listář.
Všehrd, 11 (1930) Konference historiků československého práva
Všehrd, 11 (1930) Legenda.
Všehrd, 11 (1930) První zákon republiky Československé 28. X. 1918.
Všehrd, 11 (1930) Przewodnik historyczno-prawny.
Všehrd, 11 (1930) R. W. Seton—Watson: Sarajevo
Všehrd, 11 (1930) Stanislav K. Neumann: Francouzská revoluce.
Všehrd, 11 (1930) Úmrtí
Všehrd, 11 (1930) Ústavní listina
Všehrd, 11 (1930) Československá Společnost pro studium menšinových otázek
Všehrd, 10 (1929) Brig. gen. Kamil Holý, Žižka stratég.
Všehrd, 10 (1929) Deset let československého práva 1918 - 1928
Všehrd, 10 (1929) Dr. Antonín Glos, Ze starých i nových zápisů soudních a jiné črty kriminalistické.
Všehrd, 10 (1929) Dr. Ervín Hexner: Niekol´ko dát z dějín našich kartelóv
Všehrd, 10 (1929) Dr. Josef Kliment, Glejty v českém státě.
Všehrd, 10 (1929) Dr. Karel Kadlec: Dějiny veřejného práva ve střední Evropě.
Všehrd, 10 (1929) Dr. Otto Peterka: Rechtsgeschichte der böhmischen Länder
Všehrd, 10 (1929) Dr. Václav Vojtíšek, Znak hlav. města Prahy.
Všehrd, 10 (1929) Dr. Václav Čejchan: Bakunin v Čechách.
Všehrd, 10 (1929) Jan Opočenský: Vznik národních států v říjnu 1918
Všehrd, 10 (1929) Jubilea
Všehrd, 10 (1929) K desátému výročí Československé republiky.
Všehrd, 10 (1929) Milá vzpomínka
Všehrd, 10 (1929) Naše fakulty právnické.
Všehrd, 10 (1929) Naše právnické fakulty.
Všehrd, 10 (1929) Naše právo a stát.
Všehrd, 10 (1929) Novinky právnické literatury
Všehrd, 10 (1929) Novinky právnické literatury
Všehrd, 10 (1929) Prof. Dr. Karel Kadlec zemřel 4. prosince 1928.
Všehrd, 10 (1929) Prof. Dr. Ph. František Vacek sedmdesátníkem
Všehrd, 10 (1929) První decenium československé literatury právnické a státovědecké
Všehrd, 10 (1929) Przemyslaw Dabkowski: Powszechna kronika histryczno-prawna za lata 1920-1925.
Všehrd, 10 (1929) Právnické organisace v prvním desítiletí republiky
Všehrd, 10 (1929) Právnické organisace v prvním desítiletí republiky
Všehrd, 10 (1929) Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae.
Všehrd, 10 (1929) Slovník obchodně-technický, účetní a daňový
Všehrd, 10 (1929) Třetí sjezd právnický v Bratislavě r. 1930.
Všehrd, 10 (1929) Václav Vojtíšek. O pečetech a erbech měst pražských a jiných českých.
Všehrd, 10 (1929) Z celého světa právnického
Všehrd, 10 (1929) Z celého světa právnického
Všehrd, 10 (1929) Z celého světa právnického
Všehrd, 10 (1929) Z celého světa právnického.
Všehrd, 10 (1929) Z celého světa právnického.
Všehrd, 10 (1929) Zprávy vojeského archivu a musea RČS
Všehrd, 9 (1928) A. Langer und A. Richter, cand. jur.: Reichenberg und Rechtsgeschichte.
Všehrd, 9 (1928) Adolf Srb: Politické dějiny národa českého od počátku doby konstituční
Všehrd, 9 (1928) Archiv diplomatických dokumentů československých
Všehrd, 9 (1928) Dr. Marie Opočenská: Slovenika uherských listin v domácím, dvorním a státním archivu ve Vídni v období let 1234-1490.
Všehrd, 9 (1928) Dr. Rudolf Rauscher, Usmrcení člověka v českém právu zemském
Všehrd, 9 (1928) Dr. Věra Kosinová: Pozemkové a jiné úřední knihy panství rychmburského
Všehrd, 9 (1928) Dr. jur. Jan Kapras, Přehled právních dějin zemí české koruny
Všehrd, 9 (1928) Georg von Below
Všehrd, 9 (1928) Lužice a Slezsko
Všehrd, 9 (1928) Naše rovy.
Všehrd, 9 (1928) O kanceláři Dětricha, biskupa Olomouckého
Všehrd, 9 (1928) Persekuce
Všehrd, 9 (1928) Prof. Dr. Jaromír Sedláček: Dějiny právnické fakulty Masarykovy univerzity ve škol. r. 1925-27
Všehrd, 9 (1928) Práva osobnostní u nás
Všehrd, 9 (1928) Slovanské právo na štýrskohradské universitě.
Všehrd, 9 (1928) Významná soutěž.
Všehrd, 9 (1928) Výzva
Všehrd, 9 (1928) Z celého světa právnického.
Všehrd, 9 (1928) Z celého světa právnického.
Všehrd, 9 (1928) Za profesorem Hennerem
Všehrd, 9 (1928) Zeitschrift für Ostrecht
Všehrd, 9 (1928) Zprávy Vojenského archivu a musea RČS
Všehrd, 9 (1928) Zásobování vodou zemského hlavního města Brna I.
Všehrd, 9 (1928) hhhBedřich Mendl: Sociální krise a zápasy ve městech čtrnáctého věku.
Naše právo a stát (1928) Úvodem
Naše právo a stát (1928) České právní knihy v době předhusitské
Všehrd, 8 (1927) 23. října
Všehrd, 8 (1927) Bulletin de droit tchécoslovaque.
Všehrd, 8 (1927) Dr. Anděla Kozáková, Právní postavení ženy v českém právu zemském.
Všehrd, 8 (1927) Dr. Jaroslav Demel
Všehrd, 8 (1927) Dr. Karel Šedivý, Cesty československé vnitřní politiky 1918—1925.
Všehrd, 8 (1927) Dvě reformy autorských práv.
Všehrd, 8 (1927) František Teplý, Příspěvky k dějinám českého zemědělství.
Všehrd, 8 (1927) H. Traub, Naše politické dějiny v 19. století.
Všehrd, 8 (1927) Jan Kapras: Přehled právních dějin zemí české koruny.
Všehrd, 8 (1927) Josef Jan Frič: Na pamět kardinála Merciera.
Všehrd, 8 (1927) Josef Kazimour: Bibliografie české historie za léta 1920—1924.
Všehrd, 8 (1927) Kalendář právnický pro rok 1927.
Všehrd, 8 (1927) Karel Kyas, Hlučínské paměti.
Všehrd, 8 (1927) Naše práce historicko-právní a cizina.
Všehrd, 8 (1927) Naše rovy.
Všehrd, 8 (1927) Nový člen naší obce právnické.
Všehrd, 8 (1927) O druhém právnickém sjezdu jihoslovanském,
Všehrd, 8 (1927) O slovenských horních městech
Všehrd, 8 (1927) Otto Oliva, Finanční politika v Čechách po Bílé Hoře do kalady r. 1623.
Všehrd, 8 (1927) Poznámka k recensi »Zržijzenij zemského knijžetsvij Opolského a Ratiborského«
Všehrd, 8 (1927) Pro informaci kolegům na věci nezúčastněným.
Všehrd, 8 (1927) Prof. Dr. Eugen Rippl: Zum Wortschatz des tschechischen Rotwelsch.
Všehrd, 8 (1927) Prof. Dr. Przemysław Dąbkowski: Sprawozdanie dziekańskie za rok akademicki 1925-1926.
Všehrd, 8 (1927) Práce ze semináře českého práva na Karlově universitě v Praze.
Všehrd, 8 (1927) Příspěvek k životopisu m. Viktorína K. ze Všehrd
Všehrd, 8 (1927) Robert Saudek: Vědecká grafologie.
Všehrd, 8 (1927) Spojení Slezska s Moravou?
Všehrd, 8 (1927) Václav Vojtíšek, O pečetech a erbu města Plzně.
Všehrd, 8 (1927) Z novinek ciziny.
Všehrd, 8 (1927) Zržijzenij Zemské knijžetstwij Oppolského a Ratiborského у giných kragnow k nim přijslussegijcých MDLXIII.
Všehrd, 7 (1926) Bedřich Mendl: Z hospodářských dějin středověké Prahy
Právník, 65 (1926) Církevní soudnictví ve věcech civilních v říši římské v I. - V. stol. po Kr.
Všehrd, 7 (1926) Dr. R. Horna: Několik kapitol z dějin údělných knížat na Moravě.*) Ve vlastní věci
Všehrd, 7 (1926) Dr. Richard Horna. Několik kapitol z dějin údělných knížat na Moravě
Právník, 65 (1926) K 2. sjezdu čs. právníků
Právník, 65 (1926) Přednášky Právnické jednoty v zimním období 1926
Právník, 65 (1926) Přednášky Právnické jednoty v zimním období 1926
Právník, 65 (1926) Valná hromada Právnické jednoty
Právník, 65 (1926) Výroční zpráva
Právník, 65 (1926) Zprávy o schůzích Právnické jednoty v Praze
Právník, 64 (1925) Archivy a právní prakse
Všehrd, 6 (1925) Dr. Aleš Hrdlička, O původu a vývoji lidstva i budoucnosti lidstva
Všehrd, 6 (1925) Dvě stati o významu římského práva
Všehrd, 6 (1925) Jaroslav Baštecký: Starobylé formule dnešních našich mezinárodních smluv
Všehrd, 6 (1925) Jaroslav Baštecký: Starobylé formule dnešních našich mezinárodních smluv
Všehrd, 6 (1925) Karel Kazbunda: Pout Čechů do Moskvy 1876 a rakouská diplomacie
Všehrd, 6 (1925) Ludwig Bittner: Die Lehre von der völkerrechtlichen Vertragsurkunden
Všehrd, 6 (1925) Náš právnický sjezd
Všehrd, 6 (1925) Prof. Dr. František Hýbl: Dějiny starého věku
Všehrd, 6 (1925) Právnická Jednota v Praze v roce 1924
Všehrd, 6 (1925) Reforma polského zákona autorského
Všehrd, 6 (1925) Sborník Žižkův
Všehrd, 6 (1925) Univ. prof. dr. Kamil Krofta: O úkolech slovenské historiografie
České právo, 7 (1925) Z Právnické Jednoty v Praze
Právník, 64 (1925) Z Právnické Jednoty v Praze.
Právník, 64 (1925) Z Právnické Jednoty v Praze.
Všehrd, 6 (1925) Zprávy Českého zemského archivu
Všehrd, 5 (1924) Almanach České Akademie roč. XXXIII.
Všehrd, 5 (1924) Anketa o reformě studia
Všehrd, 5 (1924) Anketa o reformě studia právnického
Všehrd, 5 (1924) Co nového na cizozemském knižním trhu
Všehrd, 5 (1924) Dr. J. Horák, tab. s. v Bratislavě: Urbárské a příbuzné poměry na Slovensku
Všehrd, 5 (1924) Dr. Karel Kadlec: Dějiny veřejného práva ve střední Evropě
Všehrd, 5 (1924) Erster deutscher Juristentag in der Tschechoslowakei
Všehrd, 5 (1924) Jan Opočenský: Le faux du Berliner Tageblatt
Všehrd, 5 (1924) Josef Šusta: Dějiny Evropy v letech 1812-1870
Všehrd, 5 (1924) Josef Šusta: Z dob dávných i blízkých
Všehrd, 5 (1924) Naše první pětiletí
Všehrd, 5 (1924) Národní Knihovna
Všehrd, 5 (1924) Právnická jednota
Všehrd, 5 (1924) Reforma studia
Všehrd, 5 (1924) Sborník věd právních a státních
Všehrd, 5 (1924) V boji. Sbírka článků, řečí a posudků prof. Arnošta Denise v době války světové
Právník, 63 (1924) Zákonná úprava místních názvů v Čechách.
Všehrd, 5 (1924) Český Časopis Historický
Všehrd, 4 (1923) Dr. Jos. Kazimour: K dějinám dělení velkostatků v 18. století.
Všehrd, 4 (1923) Dr. jur. Jan Kapras: Přehled právních dějin zemí české koruny.
Všehrd, 4 (1923) Knihovny
Všehrd, 4 (1923) Miroslav Jirásek: Příručka pro posluchače práv.
Všehrd, 4 (1923) Prof. Dr. G. v. Below: Deutsche Städtegründung im Mettelalter
Všehrd, 4 (1923) První mezinárodní výstava novinářská
Všehrd, 4 (1923) Rudolf Medek a Vojtěch Holeček: Bitva u Zborova
Všehrd, 4 (1923) Ruská společnost pro právní vědy v Praze
Všehrd, 4 (1923) Sborník příspěvků k dějinám hlav. města Prahy
Všehrd, 4 (1923) Sjezd německých právníků v republice československé.
Všehrd, 4 (1923) T. G. Masaryk: Politické myšlenky
Všehrd, 4 (1923) Univ. prof. dr. V. Novotný: Universita Karlova v minulosti.
Všehrd, 4 (1923) Význam formulářů pro právní historii.
Všehrd, 4 (1923) »Těsnopisné Rozhledy«
Všehrd, 4 (1923) Časopis československých knihovníků
Všehrd, 4 (1923) Český časopis historický
Šedesát let spolku Všehrd 1868 - 1928 (1928) Deset republikánských let „Všehrdu“
Šedesát let spolku Všehrd 1868 - 1928 (1928) Náš časopis