Author Record - Čakrt, Kazimír

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
Kazimír Čakrt *1905 +1957
Právník, věnující se především finančnímu právu, ale i řadě jiných oblastí. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, na níž se později habilitoval v oblasti finančního práva a působil na Ministerstvu financí. Roku 1949 uzavřel manželství s právničkou a političkou Gertrudou Sekaninovou, roku 1957 spáchal sebevraždu.

Articles Overview

Book Article
Právní prakse, 1 (1936-37) Cese pohledávky za berním erárem
Všehrd, 16 (1935) JUDr. JIŘÍ HROMADA
Všehrd, 16 (1935) JUDr. VILÉM FUNK: Naše berní právo.
Všehrd, 16 (1935) Osmý mezinárodní filosofický kongres
Slovník veřejného práva československého, sv. 3 Poplatky - TABULKA
Všehrd, 14 (1933) Dr. Boleslav Fux-Eduard Wichta: Samosprávné finance.
Všehrd, 14 (1933) Dr. Jaromír Basch: Poplatkové úlevy při konversi peněžních dluhů
Všehrd, 14 (1933) Dr. Jos. Siblík: Příspěvek k vyměřovacímu základu veřejných dávek
Všehrd, 14 (1933) Dr. Karl Wahle: Beiträge zum Devisenrecht
Všehrd, 14 (1933) Dr. Walter Hübner-Franz Karwath: Die tschechoslovakischen Devisenbestimmungen
Všehrd, 14 (1933) Dr. jur. a Dr. phil. Rolf Grabower, Ministerialrat im Reichsfinanzministerium
Všehrd, 14 (1933) Erich Herz: Die Konsumgenossenschaften in der Tschechoslowakei.
Všehrd, 14 (1933) J. L. Fischer: Zrcadlo doby. Abeceda skoro filosofická
Všehrd, 14 (1933) Jan Mertl: Politické strany, jejich základy a typy v dnešním státě.
Všehrd, 14 (1933) Mezinárodní kooperace zemědělských intelektuálů.
Právník, 72 (1933) Poplatek z úplatných převodů nemovitostí a dávka z přírůstku hodnoty nemovitostí
Všehrd, 14 (1933) Univ. prof. Dr. Arthur Lenhoff: Privatrechtliche Probleme des Devisennotrechtes.
Všehrd, 13 (1932) Arthur Curti: Aktiengesellschaft und Holding in der Schweiz.
Všehrd, 13 (1932) Dr. Egon Bergel: System der österreichischen Körperschaftssteuer
Všehrd, 13 (1932) Ing. Dr. Jan Voženílek: Výsledky československé pozemkové reformy.
Všehrd, 13 (1932) J. A. Hobson: Racionalisace a nezaměstnanost.
Všehrd, 13 (1932) Stanislaw Thugutt: Porównawcze Ustawodawstwo Spoldzielcze.
Právník, 71 (1932) Univ. prof. Dr. Arthur Lenhoff: Privatrechtliche Probleme des Devisennotrechtes.
Právník, 71 (1932) Vývoj teorií soukromého práva a právo poplatkové
Všehrd, 13 (1932) Věstník československé akademie zemědělské.
Všehrd, 12 (1931) Dr. Alfred Fuchs: Novější papežská politika.
Všehrd, 12 (1931) Dr. F. Petříček: Systém ekvivalentu poplatkového.
Všehrd, 12 (1931) Dr. Hjalmar Schacht: Das Ende der Reparationen.
Všehrd, 12 (1931) Dr. Josef Kotek: Odborové hnutí zaměstnanců.
Všehrd, 12 (1931) Dr. Josef Macůrek: Rumunsko ve své minulosti i přítomnosti.
Všehrd, 12 (1931) Frant. Munk: Kartel, koncern, trust, co jsou a co znamenají.
Všehrd, 12 (1931) Hospodářské poměry, sociální politika a odborové hnutí v letech 1926—1929.
Všehrd, 12 (1931) Jan Dvořák: Společnost bez trhu a bez peněz.
Všehrd, 12 (1931) Jan M. Novotný: Pojem důchodu v positivním právu finančním.
Právník, 70 (1931) Jest možná valorisace soukromých pohledávek, znějících na libry šterlinku?
Všehrd, 12 (1931) P. N. Miljukov: Národnost, její vznik a vývoj.
Všehrd, 12 (1931) Sborník prací k padesátým narozeninám Karla Engliše.
Všehrd, 12 (1931) Světová krise zemědělská. Nynější stav zemědělské otázky ve Francii.
Právník, 70 (1931) Valorisace soukromoprávních pohledávek v Německu
Všehrd, 11 (1930) Antonín Pimper: Národohospodářská čítanka.
Všehrd, 11 (1930) Dr. Jiří Kurfürst: Dane z obratu, jejich úpravy, povaha a účinky.
Všehrd, 11 (1930) Josef Macek: Zlatá měna a »státovkový dluh«.
Všehrd, 11 (1930) Sbírka přednášek, pořádaných Českou Společností Národohospodářskou v období 1929-30.
Všehrd, 11 (1930) »Parlament«
Všehrd, 10 (1929) Dr. Václav Verunáč: Laboretismus.
Všehrd, 10 (1929) Em. Rádl: Krise inteligence.
Všehrd, 10 (1929) Finanční politika v SSSR.
Všehrd, 9 (1928) Dr. Karel Engliš: Rozpočet republiky československé na rok 1928
Všehrd, 9 (1928) Vývoj jazykového práva v našich zemích