Author Record - Čulík, Jaroslav

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
Jaroslav Čulík *1861 +1942
Pocházel z Kostelce nad Černými lesy, vystudoval práva na české právnické fakultě v Praze. Stal se notářem, ve 20. letech byl prezidentem Notářské komory v Praze. Účastnil se práce v jednom ze subkomitétů při revizi občanského zákoníku.

Articles Overview

Book Article
Všehrd, 16 (1935) Dr. JAROSLAV ČULÍK: Sbírka vzorců notářských listin.
České právo, 15 (1933) Pozvání
České právo, 14 (1932) Návrh nového občanského zákoníka a občanstvo.
Právník, 69 (1930) Jak realisovati nárok na rozdělení spoluvlastnictví
Právník, 67 (1928) Notářstvo v uplynulém desetiletí
Naše právo a stát (1928) O notářství
České právo, 9 (1927) Notářstvo v úmluvách mezistátních.
České právo, 9 (1927) Unitas actus.
České právo, 7 (1925) O přeměně společnosti s r. o. v družstvo
České právo, 7 (1925) † JUDr. Antonín Mokrý
České právo, 6 (1924) Hold stavu notářského k 75. narozeninám pana presidenta republiky T. G. Masaryka
České právo, 6 (1924) Pozvání
České právo, 6 (1924) Pozvání
České právo, 6 (1924) Vládní návrh zákona o vykonávání soudní moci
České právo, 6 (1924) Věcné právo
České právo, 5 (1923) Vládní návrh nového not. řádu
České právo, 5 (1923) Změna v řízení pozůstalostním
České právo, 2 (1920) Jazykový zákon a notářstvo.
České právo, 2 (1920) O převodu závodního podílu při společnostech s r. o.
České právo, 2 (1920) Pozvání
České právo, 1 (1919) Důvodová zpráva k novému řádu notářskému, podaná ministerstvu spravedlnosti
České právo, 1 (1919) Ještě slovo k zákonu o zabrání velkých statků
České právo, 1 (1919) Zrušení notářství
České právo, 11-12 (1929, 1930) Jazykové směrnice při úřadování notářů
České právo, 11-12 (1929, 1930) Notář - orgán státní
České právo, 11-12 (1929, 1930) Pozvání
České právo, 11-12 (1929, 1930) Projev čsl. notářů o menšinovém právu jazykovém