Author Record - Andres, Bedřich

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
Bedřich Andres *1898 +1960
Právník, zabývající se především občanským právem a obchodním právem. Habilitoval se (1926) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde se posléze stal i mimořádným profesorem (1933) a po válce pak řádným profesorem (1945, se zpětnou účinností od r. 1942). Vědecky zůstal ve stínu svých učitelů.
http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/ANDRES_Bed%C5%99ich_23.5.1898-23.8.1960