Author Record - Boháček, Miroslav

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
Miroslav Boháček *1899 +1982
Právní historik - romanista, kodikolog. Narodil se v Praze v rodině zahradníka, vystudoval pražskou českou právnickou fakultu, kde jej působení Heyrovského a Vančury nasměrovaly k římskému právu. Roku 1926 se habilitoval, roku 1927 získal mimořádnou profesuru na bratislavské fakultě, řádnou pak v Praze roku 1945, roku 1949 byl donucen fakultu opustit. Posléze získal možnost působení ve výzkumu, kde uplatnil svoji erudici při kodikologické činnosti, publikoval pak z této oblasti a také z právních dějin, mj. i v periodiku Studie o rukopisech, které vedl.
http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/BOH%C3%81%C4%8CEK_Miroslav_10.9.1899-12.1.1982