Author Record - Bulín, Hynek

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
Hynek Bulín *1908 +1996
Právník, historik a slavista. Pocházel z Brna, kde se narodil jako syn advokáta a politika Hynka Bulína. Po absolvování brněnské fakulty působil především v soudnictví a habilitoval se (1936) z civilního procesu. Roku 1945 se stal mimořádným profesorem a na fakultě působil do jejího uzavření roku 1950. Poté působil ve výzkumu na vědeckých pracovištích ČSAV v Brně, roku 1966 získal CSc. z historických věd a významně svou prací přispěl právním dějinám i jiným oborům. V letech 1969-1975 externě vyučoval na obnovené fakultě.
http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/BUL%C3%8DN_Hynek_23.11.1908-22.12.1996