Author Record - Demel, Jaroslav

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
Jaroslav Demel *1869 +1926
Právní historik. Narodil se v Olomouci do rodiny středoškolského profesora, studoval na české právnické fakultě v Praze. Po studiích působil na finanční prokuratuře. Habilitoval se pro právní dějiny na pražské právnické fakultě (1905), jeho snaha získat profesuru však nebyla úspěšná. Byl autorem významné monografie o dějinách fiskálního úřadu.
http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/DEMEL_Jaroslav_6.4.1869-12.10.1926