Author Record - Engliš, Karel

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
Karel Engliš *1880 +1961
Národohospodář, politika a právník. Pocházel z početné rodiny řezníka ve slezské Hrabyni. Právo studoval na české právnické fakultě v Praze, poté působil v Zemském statistickém úřadu a na Ministerstvu obchodu ve Vídni. Habilitoval se (1910) v oboru národohospodářství na české technice v Brně, roku 1919 spoluzakládal právnickou fakultu, kde pak působil jako profesor. Do politiky vstoupil roku 1913 (od roku 1918 byl poslancem) a vždy zůstal v blízkosti mediálního magnáta Adolfa Stránského, jehož následoval do řad Národní demokracie i do jeho politického projektu z roku 1925, který skončil neúspěchem. V šesti vládách ve 20. a 30. letech byl ministrem financí, v počátcích státu se zasloužil spolu s Rašínem o měnovou reformu. v letech 1934-39 vedl Národní banku československou. Ve 30. letech prosazoval jako opatření proti nezaměstnanosti propouštění vdaných žen. Po roce 1945 přenesl těžiště působení na Univerzitu Karlovu, po událostech roku 1948 se vzdal funkcí a odešel do ústraní.
http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/ENGLI%C5%A0_Karel_17.8.1880-13.6.1961