Author Record - Hácha, Emil

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
Emil Hácha *1872 +1945
Soudce. Pocházel z Trhových Svin z rodiny berního úředníka. Studoval na české právnické fakultě v Praze. Působil jako advokátní koncipient, pak přešel k českému zemskému výboru, kde se věnoval správnímu právu. Roku 1916 se stal soudcem Nejvyššího správního soudního dvora ve Vídni. Roku 1918 přešel do čs. Nejvyššího správního soudu v Praze. Roku 1920 se habilitoval na pražské české právnické fakultě. Na podzim 1938 přijal kandidaturu na prezidenta republiky a byl zvolen. Další pokračování Háchova neslavného osudu v čele tzv. druhé republiku a tzv. Protektorátu Čechy a Morava je široce známo. V létě 1945 zemřel ve vězení.
http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/H%C3%81CHA_Emil_12.7.1872-27.6.1945