Author Record - Hermann-Otavský, Karel

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
Karel Hermann-Otavský

Articles Overview

Book Article
Všehrd, 15 (1934) Antonín Randa. K jeho stým narozeninám
Pocta Augustu Miřičkovi (1933) La réserve contenu dans les statuts du consentement du conseil d’administration pour la vente des actions aux personnes qui ne sont pas actionnaires et son importance pour la vente judiciaire...
Pocta Augustu Miřičkovi (1933) Statutární výhrada přivolení správní rady k odprodeji akcií na neakcionáře a význam její vůči exekuční dražbě akcií
Právník, 71 (1932) ZA JANEM HELLEREM
Právník, 69 (1930) Problém mezinárodní unifikace obchodního práva
Právník, 68 (1929) K. S. Grünhut
Naše právo a stát (1928) K otázce autorsko-právní ochrany uměleckého přednesu podle našeho práva
Právník, 67 (1928) Unifikační práce v prvém desítiletí republiky
Pocta Leopoldu Heyrovskému (1922) Abandon v československém právu námořním
Právník, 60 (1921) Reforma našeho práva autorského
Sborník věd právních a státních, 7 (1907) Právo obchodní.
Sborník věd právních a státních, 6 (1906) Das österreichische Handelsrecht mit Einschluss des Genossenschaftsrechtes
Sborník věd právních a státních, 6 (1906) Der Schutz der Erfindungen, Marken und Muster in Österreich
Sborník věd právních a státních, 5 (1905) Právo obchodní
Sborník věd právních a státních, 4 (1904) Dr. Antonín rytíř Randa: Soukromé obchodní právo rakouské.
Pocta Antonínu Randovi k 70. narozeninám Obchodní závod a práva ku statkům nehmotným
Sborník věd právních a státních, 2 (1902) Antoni Górski
Sborník věd právních a státních, 2 (1902) Hlídka v oboru práv autorských za r. 1900 a 1901
Sborník věd právních a státních, 1 (1901) Nové rakouské patentní právo.
Sborník věd právních a státních, 1 (1901) O právní povaze duplikátu železničního listu nákladního.
Sborník věd právních a státních, 1 (1901) Přehled časopisecký za rok 1900.
Sborník věd právních a státních, 12 (1912) Dr. Anton Ritter von Randa: Das österreichische Handelsrecht mit Einschluss des Genossenschaftsrechtes und der Gesellschaft mit beschränkter Haftung.