Author Record - Hora, Václav

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
Václav Hora

Articles Overview

Book Article
Právník, 77 (1938) Publikace vydávané římským Istituto di studi legislativi.
Právní prakse, 1 (1936-37) Změny předpisů o soudní příslušnosti podle novely č. 161/1935 sb. z. a n.
Právník, 75 (1936) Skutkové zjištění a právní posouzení v řízení soudním
Slovník veřejného práva československého, sv. 3 Pořad práva
Právník, 72 (1933) System des österreichischen Zivilprozeßrechtes mit Einschluß des Exekutionsrechtes
Právník, 72 (1933) Žalobní důvod
Právník, 70 (1931) Prejudicialita v civilním řízení
Právník, 69 (1930) Zákon ze dne 15. října 1925, č. 217 Sb. z. a n., jímž se provádí § 105 ústavní listiny.
Právník, 68 (1929) Annuario di diritto comparato e di studi legislativi
Právník, 68 (1929) Mezinárodní vykonatelnost rozhodčích nálezů
Právník, 67 (1928) Je přípustna žaloba o rozvod po provedeném dobrovolném rozvodu?
Právník, 67 (1928) Je přípustna žaloba o rozvod po provedeném dobrovolném rozvodu?
Právník, 67 (1928) Odpověď soudcovské organizace ministerstvu spravedlnosti
Právník, 67 (1928) Unifikační práce v prvém desítiletí republiky
Právník, 66 (1927) Stav našeho soudnictví.
Právník, 65 (1926) Několik poznámek ku předchozímu článku.
Právník, 65 (1926) Pátá konference haagská o mezinárodním právu soukromém v r. 1925
Právník, 63 (1924) Československé civilní právo procesní.
Právník, 62 (1923) Upozornění
Pocta Leopoldu Heyrovskému (1922) K nauce o stranách ve sporu
Právník, 60 (1921) K otázce jazykového práva cizozemců v československé republice.
Právník, 58 (1919) Na prahu nové doby
České právo, 1 (1919) Poznámky k zákonu o zabrání velkých statků
Právník, 58 (1919) Vážený p. autor
Zprávy Právnické jednoty moravské, 17 (1908) Ještě slovo k §u 206. odst. 1 ex. ř.
Sborník věd právních a státních, 8 (1908) O právu opravy a civilním processu
Sborník věd právních a státních, 5 (1905) O zásadách práva exekučního v případech plurality věřitelů
Zprávy Právnické jednoty moravské, 14 (1905) Přístup v případech exekuce vedená na ideální podíly věci nemovité nucenou dražbou.
Sborník věd právních a státních, 13 (1913) Die Veräusserungin Streit befangener Sachen und Abretung rechtshängiger Ansprüche nach § 265 Z. P. O.
Sborník věd právních a státních, 13 (1913) Dr. Hans Müller: Wesen und Wirkung des Anerkenntnisses im Zivilprocess
Sborník věd právních a státních, 13 (1913) Entscheidungsgrundlagen im deutschen und österreichischen Zivilprocesse.
Sborník věd právních a státních, 13 (1913) Festgabe der deutschen Juristen-Zeitung zum 31. deutschen Juristentage in Wien.
Sborník věd právních a státních, 12 (1912) O příslušnosti ve sborech z poměrů služebních.
Sborník věd právních a státních, 12 (1912) Osnova zákona o změnách řízení ve věcech občanských (zákona zjednávajícího úlevu soudům).
Sborník věd právních a státních, 12 (1912) Zuständigkeitsfragen und andere Beiträge zum zweiten Regierungs entwürfe eines Gerichtsentlastungsgesetzes