Author Record - Reichert, Jiří

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
Jiří Reichert

Articles Overview

Book Article
Všehrd, 16 (1935) ANTONÍN PIMPER: Hospodářská krise a banky.
Všehrd, 16 (1935) DOMINIK SÝKORA: Slosovatelné cenné papíry, kupony a technika v tržbě s nimi.
Všehrd, 16 (1935) Doc. Dr. Josef Kliment: Demokracie a stát stran
Všehrd, 16 (1935) Dr. JAROSLAV DRÁBEK: Právo podniku a jeho reflexy na osobní svobodu.
Všehrd, 16 (1935) JOSEF ČIŽINSKÝ: O hospodářských aktualitách.
Všehrd, 16 (1935) Komise pro vědeckou organisaci
Všehrd, 16 (1935) PO DESÍTI LETECH.
Všehrd, 16 (1935) Průběh podzimního pražského veletrhu
Všehrd, 15 (1934) Dr. Armin Günzel
Všehrd, 15 (1934) Dr. Jan Přib: Exekuční správa obchodního podniku
Všehrd, 15 (1934) Ing. František Vítáček: Československý patentní zákon
Všehrd, 15 (1934) Ing. Ludvík Špirk - JUDr. Cyril Vaněk: Výklad právních předpisů práva patentního
Všehrd, 15 (1934) Ing. Miroslav Sutnar: Nové metody zvýšení prodeje a organizace odbyta
Všehrd, 15 (1934) J. Rehberger: Welt des Kaufmannes
Všehrd, 15 (1934) JUDr. Adolf Štafl
Všehrd, 15 (1934) JUDr. František Štern: Zákon o kartelech a soukromých monopolech
Všehrd, 15 (1934) JUDr. Oldřich Choděra a JUDr. Zdeněk Nešpor: Poplatek z úplatných převodů nemovitostí a dávka z přírůstku hodnoty nemovitostí.
Všehrd, 15 (1934) Ludvík Čermák: Služební pragmatika s pozdějšími změnami.
Všehrd, 15 (1934) Souborný přehled judikatury k zákonu proti nekalé soutěži
Všehrd, 15 (1934) Univ. prof. Dr. S. Prát: Příprava rukopisu pro tisk
Všehrd, 14 (1933) Poselství Taylorovo.
Všehrd, 14 (1933) Doc. Ing. Ludvík Špirk: Sbírka důležitých rozhodnutí ve věcech patentových
Všehrd, 14 (1933) Dr. Hynek David a Dr. Miroslav Horka: Zákon o dopravě motorovými vozidly
Všehrd, 14 (1933) Dr. Jan Fröhlich: O právní povaze bursovních obchodů s cennými papíry podle pražských usancí
Všehrd, 14 (1933) Dr. Jan Stocký: Jak by vypadala dunajská hospodářská Unie
Všehrd, 14 (1933) Dr. L. Hamann - Dr. J. Drábek - Dr. R. Buchtela: Nekalá soutěž
Všehrd, 14 (1933) Dr. Ladislav Vošta: Plavební policie na říčním Dunaji a jiných mezinárodních řekách.
Všehrd, 14 (1933) Encyklopedie výkonnosti - svazek II.
Všehrd, 14 (1933) George Mygatt Fisk a Paul Skeels Peirce: Mezinárodní obchodní politika.
Všehrd, 14 (1933) Haagská konvence
Všehrd, 14 (1933) JUDr. Josef Měřička: Československé právo námořní.
Všehrd, 14 (1933) Koh-i-noor contra Con-que-ror.
Všehrd, 14 (1933) L. Čermák: Služební pragmatika.
Všehrd, 14 (1933) Národohospodářské oddělení presidia ministerské rady
Všehrd, 14 (1933) Poplatky za udržování patentů
Všehrd, 13 (1932) Doc. Ing. L. Špirk—Ing. B. Jarchovský: Patentová ochrana a praktické zužitkování vynálezů.
Všehrd, 13 (1932) Doc. Ing. Ludvík Špirk: O licencích na zužitkování vynálezů a patentů.
Všehrd, 13 (1932) Mezinárodní kongres
Všehrd, 13 (1932) Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností.
Všehrd, 13 (1932) O právních poměrech vnitrozemské plavby.
Všehrd, 13 (1932) Počátky radiového práva.
Všehrd, 12 (1931) Americký ústav v Praze.
Všehrd, 12 (1931) Legitimace k podání odporu ve smyslu pat. zák.
Všehrd, 12 (1931) Mezinárodní Unie pro ochranu živnostenského vlastnictví.
Všehrd, 12 (1931) Naši právníci v Rumunsku a Turecku.
Všehrd, 12 (1931) Národohospodářský význam patentových sporů.
Všehrd, 12 (1931) Patentní úřad RČS.
Všehrd, 12 (1931) Předkládání vzorků k patentové přihlášce.
Všehrd, 12 (1931) Rumunští kolegové v ČSR.
Všehrd, 12 (1931) Udělení a výmaz licence k patentu.
Všehrd, 12 (1931) Časopis »Soutěž a tvorba«.