Author Record - Solnař, Vladimír

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
Vladimír Solnař *1899 +1976
Vladimír Solnař se narodil roku 1899 ve Zlonicích v rodině náměstka vrchního státního zástupce. Studoval na české právnické fakultě v Praze. Po studiu pracoval na státním zastupitelství, ale věnoval se i odbornému psaní. Na zmíněné fakultě se habilitoval (1926) a posléze se stal mimořádným a (1931) trestního práva. Jmenování řádným profesorem, o které usiloval roku 1939, se již nemohlo uskutečnit, a proto byl řádným profesorem jmenován roku 1945. Vedle svých článků a knih se také stal se autorem řady učebnic a své odborné dílo završil roku 1972 spisem Základy trestní odpovědnosti. Zemřel roku 1976.

Articles Overview

Book Article
Právník, 77 (1938) Bericht über die tschechoslowakische Gesetzgebung
Právník, 77 (1938) Introduction á l´etude du droit comparé
Právník, 77 (1938) Le Nationalsocialisme Allemand
Právník, 77 (1938) Příspěvěk k nauce o vině
Právník, 77 (1938) Z československé trestní statistiky za rok 1935
Právník, 77 (1938) Ženevské konvence proti terorismu
Právník, 76 (1937) Dr. František Poláček: Otázky porotcům
Právník, 76 (1937) Dr. Robert Steiner: Empfichlt sich im
Právník, 76 (1937) Druhý mezinárodní sjezd pro srovnávací pravovědu
Právník, 76 (1937) Čtvrtý mezinárodní sjezd pro trestní právo
Právník, 75 (1936) Actes du congrès pénal et pénitentiaire international de Berlin
Právník, 75 (1936) Grundzüge des tschechoslowakischen Strafrechtes
Právník, 75 (1936) Trestní právo hmotné
Právník, 73 (1934) Die Verjährung im Straf rechte.
Právník, 73 (1934) Grundzüge eines Allgemeinen Deutschen Strafrechts.
Právník, 73 (1934) Vojenský trestní řád.
Právník, 73 (1934) Zákon č. 36/34 a obecné zásady trestního práva.
Právník, 72 (1933) J. Hrabánek - Dr. A. Milota: Nové československé právo
Právník, 72 (1933) Jan Šonka: Příčetnost osob mladistvých
Právník, 72 (1933) Le concours du jury à la détermination de la peine.
Pocta Augustu Miřičkovi (1933) Le danger, la tentative et le rapport de cause a effet
Pocta Augustu Miřičkovi (1933) Ohrožení, pokus a vztah příčinný
Právník, 72 (1933) Proměny v právním přesvědčení
Právník, 72 (1933) Recueil de documents en matière pénale et pénitentiaire
Právník, 72 (1933) Třetí mezinárodní sjezd pro trestní právo v Palermu.
Právník, 72 (1933) Władysław Nestorowicz: Oskarżony i jego przysięga vr rozwoju historycznym procesu karnego.
Právník, 72 (1933) Úvod do studia právnického na podkladě historickém
Právník, 71 (1932) Actes du congrès pénal et pénitentiaire international de Prague août 1930.
Právník, 71 (1932) Doc. Dr. Antonín Ráliš: Soudní výslech obviněného podle osnovy čsl. trestního řádu
Právník, 71 (1932) Dr. Fritz Flandrak: Die persönlichen Sicherungsmittel
Právník, 71 (1932) Dr. Jan Knaibl: Vzpomínky státního zástupce.
Právník, 71 (1932) Dr. Josef Nožička: Trestní řád, platný v zemích České a Moravskoslezské s vedlejšími zákony.
Právník, 71 (1932) Dr. V. Čelanský: Vyšetřovací metody bezpečnostní služby
Právník, 71 (1932) Istituto di studi legislativi. — Studi di diritto penale comparato.
Právník, 71 (1932) O trestním soudnictví nad mládeží.
Právník, 71 (1932) Prof. Dr. August Miřička: Trestní právo procesní
Právník, 71 (1932) Recueil de documents en matière pénale et pénitentiaire.
Právník, 71 (1932) Sign. S novinářské knihovny Arne Laurina.
Právník, 71 (1932) Tchécoslovaquie.
Právník, 71 (1932) Trestní statistika republiky Československé v letech 1923 až 1927
Právník, 71 (1932) Vojenské trestní zákony republiky Československé.
Právník, 71 (1932) Zápisy o poradách vědeckých odborů třetího sjezdu právníků československých v Bratislavě 1930.
Právník, 70 (1931) Die tschechoslowakische Strafgesetzgebung in den Ländern Böhmen und Mähren-Schlesien
Právník, 70 (1931) Recueil de documents en matiére pénale et pénitentiaire
Právník, 70 (1931) Unifikace právního řádu v Jugoslavii
Právník, 70 (1931) Učebnice trestního řízení
Právník, 69 (1930) Desátý mezinárodní sjezd pro trestní právo a vězeňství.
Právník, 69 (1930) Dr. Arnošt Swoboda.
Právník, 69 (1930) Dr. Max Lorenz.
Právník, 69 (1930) Konati řízení o žádosti, adresované presidentu republiky, aby žadateli bylo umožněno dosáhnouti vysvědčení zachovalosti...
Právník, 69 (1930) Ochrana cti proti útokům v tisku podle osnovy zákona o tisku a zákona o ochraně cti.
Právník, 69 (1930) Rudolf Svoboda.
Právník, 69 (1930) Smysl a předmět tiskové opravy.
Právník, 69 (1930) Souběh žalobních práv v trestním řízení
Právník, 69 (1930) Vylučuje předchozí odsouzení pro předražování za podmínek § 2 zákona čísl. 562/1919 vždy podmíněné odsouzení?
Právník, 69 (1930) Zákon na ochranu republiky.
Právník, 68 (1929) Dr. Antonín Ráliš: Delikty proti cti na venkově
Právník, 68 (1929) Druhý mezinárodní sjezd pro trestní právo
Právník, 68 (1929) Mariano Ruiz-Funes, El Anteproyecto penal checoeslovaco
Všehrd, 10 (1929) Československé právo trestní
Právník, 67 (1928) K odpovědi dr. Skály na moji kritiku spisu "Nekalá soutěž"
Právník, 65 (1926) Několik poznámek k obecné části osnovy trestního zákona o zločinech a přečinech z r. 1925
Právník, 64 (1925) Belgická reforma vězeňství a návrh zákona o ochraně veřejnosti
Všehrd, 6 (1925) Kallab-Herrnritt: Trestní řád československý
Právník, 63 (1924) Das juristische Denken.
Všehrd, 4 (1923) Pocta Heyrovského
Všehrd, 4 (1923) Prof. Dr. Albert Milota: Působnost zákonů trestních
Všehrd, 4 (1923) Protiprávnost a její vztah k povinnosti
Všehrd, 4 (1923) Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza
Všehrd, 4 (1923) Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy university v Brně.