Author Record - Svoboda, Emil

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
Emil Svoboda

Articles Overview

Book Article
Právník, 76 (1937) K 60. narozeninám Prof. Dr. Jana Krčmáře
České právo, 18 (1936) Naše komentáře a komentovaná vydání
České právo, 18 (1936) Zákon a občan
Právník, 73 (1934) Donucení ke smlouvě soukromoprávní
Pocta Augustu Miřičkovi (1933) Dvojí manželství
Pocta Augustu Miřičkovi (1933) La bigamie
Právník, 71 (1932) Benedictus de Spinoza
České právo, 14 (1932) K otázce étiky a práva.
České právo, 14 (1932) Veliké dílo je skončeno.
Právník, 68 (1929) Hledání základů
České právo, 9 (1927) Do nového roku.
Právník, 65 (1926) K otázce výkladu § 17. manželské novely z r. 1919.
České právo, 7 (1925) Machiavelli
České právo, 7 (1925) Reforma právnických studií
České právo, 6 (1924) K otázce promlčení pohledávek notářů a advokátů
České právo, 5 (1923) O lidech úchylných
České právo, 5 (1923) Za Leopoldem Heyrovským
Pocta Leopoldu Heyrovskému (1922) Nepřekonatelný odpor a rozvrat manželství
České právo, 1 (1919) "Reforma"
České právo, 1 (1919) Kompromisy, které kompromituji
České právo, 1 (1919) Pozemková reforma a vlastnictví
České právo, 1 (1919) Přeměna rozvodu v rozloučení manželství
České právo, 1 (1919) Převod nebo omezení vlastnictví?
České právo, 1 (1919) Zákon o zabrání velkých statků
České právo, 1 (1919) České právo
České právo, 11-12 (1929, 1930) Fideicomissum eius quod supererit
České právo, 11-12 (1929, 1930) K otázce výkladu § 17 zákona ze dne 22.5.1919 č. 320 Sb. zák. a nař.
České právo, 11-12 (1929, 1930) Několik poznámek k zákonu o osvojení ze dne 28. března, 28 č. 56 sb.
České právo, 11-12 (1929, 1930) Pense rozloučených žen
České právo, 11-12 (1929, 1930) Výhrada koupě zpětně podle §§ 1068-1070 obč. zák.