Všeobecný slovník právní, sv. 4

Annotation

Česká právní encyklopedie, vyšlá v letech 1896 až 1899 v pěti svazcích, uspořádaná a psaná Františkem Xaverem Veselým. Jednalo se o užitečnou příručku pro praxi, kompilující podstatné informace.

Description

Počet stran
989 s.
Autor
Rok vydání
1899
Svazek/ročník
4
Nakladatel
Nákladem vlastním
Místo vydání
Praha
Úplný název dokumentu
Všeobecný slovník právní. Díl čtvrtý. Rabat - Švakrovství. Příruční sborník práva soukromého i veřejného zemí na radě říšské zastoupených se zvláštním zřetelem na nejnovější zákonodárství a poměry právní zemí Koruny české

Contains:

Citace:
VESELÝ, František Xaver. Všeobecný slovník právní. Díl čtvrtý. Rabat - Švakrovství. Příruční sborník práva soukromého i veřejného zemí na radě říšské zastoupených se zvláštním zřetelem na nejnovější zákonodárství a poměry právní zemí Koruny české. Praha: Nákladem vlastním, 1899, svazek/ročník 4.