Sociální revue, 1 (1919)

Annotation

Časopis Sociální revue byla významným odborným periodikem zaměřeným na oblast pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Vydávalo jej Ministerstvo sociální péče, přičemž byl jednak pojat jako časopis Sociálního ústavu republiky československé, jednak jako věstník ministerstva. Zvláště ve druhé polovině 20. let a ve 30. letech byl časopis velmi pečlivě redakčně veden a náležel mezi přední časopisy zaměřené na právní praxi. Chybí č. 1 a 2 z roku 1919.

Description

Svazek/ročník
1
Nakladatel
Ministerstvo sociální péče
Místo vydání
Praha
Úplný název dokumentu
Sociální revue. Věstník Ministerstva sociální péče
Počet stran
623 s.
Rok vydání
1919

Contains:

Citace:
Sociální revue. Věstník Ministerstva sociální péče. Praha: Ministerstvo sociální péče, 1919, svazek/ročník 1.