Všeobecný slovník právní, sv. 2

Annotation

Česká právní encyklopedie, vyšlá v letech 1896 až 1899 v pěti svazcích, uspořádaná a psaná Františkem Xaverem Veselým. Jednalo se o užitečnou příručku pro praxi, kompilující podstatné informace.

Description

Autor
Rok vydání
1897
Svazek/ročník
2
Nakladatel
Nákladem vlastním
Místo vydání
Praha
Počet stran
831 s.
Úplný název dokumentu
Všeobecný slovník právní. Díl druhý. Kabel - Otcovství. Příruční sborník práva soukromého i veřejného zemí na radě říšské zastoupených se zvláštním zřetelem na nejnovější zákonodárství a poměry právní zemí Koruny české

Contains:

Citace:
VESELÝ, František Xaver. Všeobecný slovník právní. Díl druhý. Kabel - Otcovství. Příruční sborník práva soukromého i veřejného zemí na radě říšské zastoupených se zvláštním zřetelem na nejnovější zákonodárství a poměry právní zemí Koruny české. Praha: Nákladem vlastním, 1897, svazek/ročník 2.