Boh. adm., 4 (1922), sv. 2

Annotation

Sbírka československého Nejvyššího správního soudu byla vydávána od roku 1918. Vycházela ve dvou řadách - v řadě správní a v řadě finanční. Pro prvně uvedenou řadu je tradičně užíváno označení Boh. adm. (Bohuslav administrativní). Z příkazu prezidia tohoto soudu sbírku pořádal jeho soudce Josef Václav Bohuslav, jehož příjmení se tak dostalo do neoficiálního krátkého názvu sbírky. V některých letech vycházela vlivem zvyšujícího se počtu významných nálezů ve dvou svazcích. Sbírka je dnes užitečná především pro historický výzkum meziválečného Československa a tehdejšího soudního rozhodování. Její nálezy nelze bez dalšího vytrhávat z odlišného společenského kontextu svého historického období a přenášet do současnosti. Přílohou některých svazků jsou též rozhodnutí ve věcech kompetenčních a disciplinárních.

Description

Úplný název dokumentu
Sbírka nálezů Nejvyššího správního soudu ve věcech administrativních
Nakladatel
Právnické vydavatelství v Praze
Místo vydání
Praha
Počet stran
758 s.
Svazek/ročník
4/2
Rok vydání
1924

Contains:

Citace:
Sbírka nálezů Nejvyššího správního soudu ve věcech administrativních. Praha: Právnické vydavatelství v Praze, 1924, svazek/ročník 4/2.