Váž. tr., 1-2 (1919-20)

Annotation

Sbírka rozhodnutí Nejvyššího soudu v trestních věcech, pořádaná z příkazu předsednictva Nejvyššího soudu senátním prezidentem tohoto soudu Františkem Vážným. Vedle trestní řady měla sbírka ještě řadu civilní. Ve své době byla sbírka důležitou pomůckou a dnes může sloužit k poznání právní historie svého období. První čtyři svazky (tj. fyzicky jednotné celky) byly číslovány jako svazek první (první pospolu zahrnul dva roky, 1919 a 1920) až čtvrtý – zároveň svazek třetí s označením ročník čtvrtý a svazek čtvrtý s označením ročník pátý. Následně bylo od označení svazek upuštěno a ten byl nahrazen označením ročník, v tomto případě ročník šestý. Dále již bylo číslováno pomocí ročníků. Při označování celé řady upřednostňujeme ročníky.

Description

Svazek/ročník
1-2
Časový rozsah
1919-20
Nakladatel
Právnické vydavatelství v Praze
Místo vydání
Praha
Počet stran
455 s.
Úplný název dokumentu
Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních
Rok vydání
1921

Contains:

Citace:
Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních. Praha: Právnické vydavatelství v Praze, 1921, svazek/ročník 1-2.