Sociální revue, 6 (1925)

Annotation

Časopis Sociální revue byla významným odborným periodikem zaměřeným na oblast pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Vydávalo jej Ministerstvo sociální péče, přičemž byl jednak pojat jako časopis Sociálního ústavu republiky československé, jednak jako věstník ministerstva. Zvláště ve druhé polovině 20. let a ve 30. letech byl časopis velmi pečlivě redakčně veden a náležel mezi přední časopisy zaměřené na právní praxi.

Description

Rok vydání
1925
Svazek/ročník
6
Nakladatel
Ministerstvo sociální péče
Místo vydání
Praha
Úplný název dokumentu
Sociální revue. Věstník Ministerstva sociální péče
Počet stran
536 s.

Contains:

Citace:
Sociální revue. Věstník Ministerstva sociální péče. Praha: Ministerstvo sociální péče, 1925, svazek/ročník 6.