Rauscher, Přehled dějin soukromého práva (1934)

Annotation

Stručná učebnice právních dějin od Rudolfa Rauschera z bratislavské právnické fakulty z roku 1934 se zaměřila pouze na autorem vybrané právní oblasti práva osobního, majetkového, závazkového, dědického, rodinného a obchodního.

Description

Rok vydání
1934
Nakladatel
Nákladem vlastním
Místo vydání
Bratislava
Počet stran
159 s.
Úplný název dokumentu
Přehled dějin soukromého práva ve střední Evropě. Nástin přednášek
Autor

Contains:

Citace:
RAUSCHER, Rudolf. Přehled dějin soukromého práva ve střední Evropě. Nástin přednášek. Bratislava: Nákladem vlastním, 1934.