Literature - Slovníky a encyklopedie

List of publications:

Všeobecný slovník právní. Díl první. Accessio - Jistota žalobní. Příruční sborník práva soukromého i veřejného zemí na radě říšské zastoupených se zvláštním zřetelem na nejnovější zákonodárství a poměry právní zemí Koruny české; 1896; Veselý, František Xaver
Všeobecný slovník právní. Díl druhý. Kabel - Otcovství. Příruční sborník práva soukromého i veřejného zemí na radě říšské zastoupených se zvláštním zřetelem na nejnovější zákonodárství a poměry právní zemí Koruny české; 1897; Veselý, František Xaver
Všeobecný slovník právní. Díl třetí. Padělání peněz - pych vodní. Příruční sborník práva soukromého i veřejného zemí na radě říšské zastoupených se zvláštním zřetelem na nejnovější zákonodárství a poměry právní zemí Koruny české; 1898; Veselý, František Xaver
Všeobecný slovník právní. Díl pátý. Tabák - živnost zlatnická. Příruční sborník práva soukromého i veřejného zemí na radě říšské zastoupených se zvláštním zřetelem na nejnovější zákonodárství a poměry právní zemí Koruny české; 1899; Veselý, František Xaver
Všeobecný slovník právní. Díl čtvrtý. Rabat - Švakrovství. Příruční sborník práva soukromého i veřejného zemí na radě říšské zastoupených se zvláštním zřetelem na nejnovější zákonodárství a poměry právní zemí Koruny české; 1899; Veselý, František Xaver
Slovník veřejného práva Československého, svazek I. A až Ch; 1929
Slovník veřejného práva Československého, svazek II. I až O; 1929
Slovník veřejného práva Československého, svazek III. P až Ř; 1934
Slovník veřejného práva Československého, svazek IV. S až T; 1938
Slovník veřejného práva Československého, svazek V. U až Ž; 1948