Literature - Sborníky

List of publications:

Pocta podaná českou fakultou právnickou panu dr. Ant. rytíři Randovi k sedmdesátým narozeninám dne 8. července 1904; 1904
Pocta podaná prof. dr. L. Heyrovskému k sedmdesátým narozeninám dne 14. listopadu 1922 jeho ctiteli a žáky; 1922
Naše právo a stát. Sborník k šedesátému výročí založení Spolku československých právníků „Všehrd“ ; 1928
Pocta k šedesátým narozeninám Dr. Emila Háchy; 1932
Pocta k sedmdesátým narozeninám univ. prof. dra Augusta Miřičky; 1933
Šedesát let spolku Všehrd 1868 - 1928 (1928)