Literature - Sborníky

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
List of books
Pocta podaná českou fakultou právnickou panu dr. Ant. rytíři Randovi k sedmdesátým narozeninám dne 8. července 1904; 1904 - Display
Pocta podaná prof. dr. L. Heyrovskému k sedmdesátým narozeninám dne 14. listopadu 1922 jeho ctiteli a žáky; 1922 - Display
Naše právo a stát. Sborník k šedesátému výročí založení Spolku československých právníků „Všehrd“ ; 1928 - Display
Pocta k šedesátým narozeninám Dr. Emila Háchy; 1932 - Display
Pocta k sedmdesátým narozeninám univ. prof. dra Augusta Miřičky; 1933 - Display
Šedesát let spolku Všehrd 1868 - 1928 (1928) - Display