Literature - Slovníky a encyklopedie

Warning: The application is currently in its trial (beta) version. Some settings and links are not working yet and the data is only in the trial version!
List of books
Všeobecný slovník právní. Díl první. Accessio - Jistota žalobní. Příruční sborník práva soukromého i veřejného zemí na radě říšské zastoupených se zvláštním zřetelem na nejnovější zákonodárství a poměry právní zemí Koruny české; 1896; Veselý, František Xaver - Display
Všeobecný slovník právní. Díl druhý. Kabel - Otcovství. Příruční sborník práva soukromého i veřejného zemí na radě říšské zastoupených se zvláštním zřetelem na nejnovější zákonodárství a poměry právní zemí Koruny české; 1897; Veselý, František Xaver - Display
Všeobecný slovník právní. Díl třetí. Padělání peněz - pych vodní. Příruční sborník práva soukromého i veřejného zemí na radě říšské zastoupených se zvláštním zřetelem na nejnovější zákonodárství a poměry právní zemí Koruny české; 1898; Veselý, František Xaver - Display
Všeobecný slovník právní. Díl pátý. Tabák - živnost zlatnická. Příruční sborník práva soukromého i veřejného zemí na radě říšské zastoupených se zvláštním zřetelem na nejnovější zákonodárství a poměry právní zemí Koruny české; 1899; Veselý, František Xaver - Display
Všeobecný slovník právní. Díl čtvrtý. Rabat - Švakrovství. Příruční sborník práva soukromého i veřejného zemí na radě říšské zastoupených se zvláštním zřetelem na nejnovější zákonodárství a poměry právní zemí Koruny české; 1899; Veselý, František Xaver - Display
Slovník veřejného práva Československého, svazek I. A až Ch; 1929 - Display
Slovník veřejného práva Československého, svazek II. I až O; 1929 - Display
Slovník veřejného práva Československého, svazek III. P až Ř; 1934 - Display
Slovník veřejného práva Československého, svazek IV. S až T; 1938 - Display
Slovník veřejného práva Československého, svazek V. U až Ž; 1948 - Display