Warning: The application is currently in its beta version.
Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní, 61 (1922). Praha: Právnická jednota v Praze, 411 s. + příloha
Authors:
Knihy pro každého. Sbírkou touto se dostávají čtenářům do rukou snadno srozumitelná díla vynikajících spisovatelů, šířící základní vědomosti všeobecné. Jsou to tedy lidové učebnice, které i samouka uvedou spolehlivě do všech oborů vědění. Ve sbírce jest pamatováno v první řadě na spisy dějepisné, politické, sociologické, přírodovědecké, hospodářské, lékařské, technické a jiné. Ročně vyjde pět svazků, každý asi o 200 stranách. Pravidelně bude zařazeno mezi těchto pět spisů dílo T. G. Masaryka, aby nejširší vrstvy obecenstva poznaly názory presidenta republiky z výňatků nebo celých spisů jeho. Tím se uskuteční naléhavé přání veřejnosti popularisovati literární činnost velikého učitele našeho. Knihy pro každého jako levná sbírka chtějí se opírati o pevný kmen odběratelů. Je stanoveno dvojí předplatné. Knihovny a přátelé pěkných knih dostanou všech 5 svazků, každý průměrně o 200 stranách v pevné celoplátěné anglické vazbě za Kč 45. Na ročník nevázaný předplácí se jenom Kč 25. V I. ročníků vyjdou tato díla: T. G. Masaryk: Politické myšlenky. – E. Babák: Výživa.J. Gruber: Národní hospodářství.V. Joachim: Co má věděti každý občan. – L. Sychrava a J. Werstadt: Československý odboj. – Předplatné přijímá nejpozději do konce dubna 1922 Státní nakladatelství v Praze-II., Ostrovní 24, a jeho pobočky v Brně, Františkánská 4, – v Bratislavě, Dunajská 33 aneb kterýkoliv řádný knihkupec.