Warning: The application is currently in its beta version.
Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní, 61 (1922). Praha: Právnická jednota v Praze, 411 s. + příloha
Authors: X.
Na Slovensku platný zmenkový a konkursný zákon a nariadenie o mimokonkursnom nútenom pokonaní. Přeložili a vydali vlastním nákladem Dr. Stefan Kľúčovský, advokát a Dr. Ignác Čorba, tab. soudce v Nitře. Nitra 1921. Cena 25 Kč. Upozorňujeme české právníky na tuto publikaci, jež mnohým bude jistě velmi vítána. Jde o překlady směnečného zákona (XXVII zák. čl. z r. 1876), konkursního řádu (XVII zák. čl. z r. 1881) a konečně nařízení o mimosoudním vyrovnání, jež bylo vydáno v r. 1915 (č. 4070 M. E.) a přimyká se v podstatě k našemu vyrovnávacímu řádu, ale v důležitých bodech obsahuje značné odchylky. Bylo by si přáti, aby nám slovenští právníci po vzoru vydavatelů opatřovali postupně překlady i jiných hlavních zákonů tam platných, z nichž mnohé jsou nám zcela nepřístupny.