Warning: The application is currently in its beta version.
Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní, 61 (1922). Praha: Právnická jednota v Praze, 411 s. + příloha
Authors: X.
Zprávy Uhelné rady československé, které vydává ministerstvo veřejných prací redakcí Ing. Jindřicha Fleischnera, přinášejí ve svém druhém svazku »Zprávu o činnosti socialisačního výboru Uhelné rady čsl.« Podrobná zpráva o dosavadních třech schůzích naší socialisační komise přináší též stenografický zápis důležité ankety českých a německých vědeckých znalců, konané dne 6. července 1921 v ministerstvu veřejných prací. Posudky prof. drů: Amonna, Engliše, Franckla, Fiedlera, Horáčka, Krčmáře, Mildschuha, Parmy, Rauchberga a Spiegla o uhelné socialisaci, které shrnují vše, co lze vůbec říci pro a proti změně dnešního soukromého hospodářství uhelného, doplňují repliky socialistických poslanců Brožíka a Pohla, jako navrhovatelů osnov, které byly podkladem odborných kritik. Knížku lexikonového formátu o 112 stranách lze koupiti za 15 Kč. – První svazek »Zpráv Uhelné rady čsl.« s názvem »Jak pokročila socialisace uhelných dolů v cizině« vyšla r. 1921 taktéž nákladem ministerstva věřených prací (56 stran lex. formátu) a stojí 7,50 Kč. – Objednávky vyřizuje Hospodářský úřad min. veř. prací, Smíchov, Presslova 6.