Warning: The application is currently in its beta version.
Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní, 61 (1922). Praha: Právnická jednota v Praze, 411 s. + příloha
Authors: X.
Prof. Pavel Dittrich: Lehrbuch der gerichtlichen Medizin 1921. Druhé rozmnožené a úplně přepracované vydáni s 2 tabulkami а 111 obrazy v textu; věd. nakladatelství školní A. Haase, v Lipsku, Praze, Vídni.
Toto druhé vydání známé učebnice soudního lékařství vyšlo nyní právě v čas, neboť není, vyjma známé české knihy prof. Slavíka, novější stručné knihy, která by jak posluchačům lékařství tak právníkům poskytla nejnutnějších znalostí tohoto předmětu.
Pavel Dittrich známý odborník, vydal tuto knihu nyní na základě více než 30letých zkušeností, získaných na bohatém materiálu Pražského německého ústavu pro soudní lékařství i dlouholeté praktické činnosti znalecké, obmezil se pojednati v 10 kapitolách o nejdůležitějších otázkách soudně-lékařských, schválně vynechávaje soudní psychiatrii, která vyžaduje zvláštního zpracování. První kapitola probírá nejdříve působnost lékařského znalce před soudem; skvrny krevní, vlasy, identitu mrtvol, druhá poranění a jich popis i kvalifikace, třetí poruchy způsobené popálením, bleskem, elektřinou, úpalem slunečním, smrtí z uhřátí, mrazem, čtvrtá udušení, pátá otravy, šestá vraždu dítěte, sedmá o schopnosti oplodnění, (potentia coeundi et generandi u muže, potentia coeundi, concipiendi, impotentia gestandi a parturiendi u ženy), osmá o trestních činech proti mravnosti, devátá o těhotenství a porodu a desátá o vyhnání plodu. Illustrace jsou částečně znovu zhotoveny známým kreslířem universoty Karlem Jedličkou a velmi pěkně reprodukovány.
Dr. Kms.