Warning: The application is currently in its beta version.
Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní, 61 (1922). Praha: Právnická jednota v Praze, 411 s. + příloha
Authors: Bohuslav, J. V.
Problem parsing: org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 1; columnNumber: 82; The element type "article" must be terminated by the matching end-tag "".