České právo. Časopis Spolku notářů československých, 16 (1934). Praha: Spolek notářů československých, 84 s.
Authors:

Knihy redakci zaslané.


Chytilův Místopis ČSR. v prvém vydání vyšel již v roce 1922. Byl to generální soupis všech obydlených lidských sídlišť, sebraný s přesností, již charakterisuje nejlépe rčení, které se o Chytilově Místopisu ČSR. vžilo: Nic v něm nechybí, nic v něm není špatně. Byla to také prvá ohromná místopisná, práce ve svobodném našem státě, které dosud žádná jiná publikace ani pokud se týká přesnosti, ani úplnosti nedostihla. Místopis vyšel v roce 1929 ve 11., v roce 1930 ve III. vydání.
Toto III. vydání doporučili jsme pánům notářům k zakoupení, poněvadž jsme se sami přesvědčili, že Chytilův Místopis ČSR. vyhovuje každému nároku a to nejen při pracích i úředních, ale přečasto i ve věcech soukromých. Upozorňujeme ony pány, kteří dosud nepoužili objednávacího lístku, připojeného k našemu doporučení, aby tak učinili, pokud na Místopis reflektují, co nejrychleji a poznamenáváme, že obdrží jej místo za Kč 240.— již jen za Kč 80.— s daní z obratu za Kč 82.40. Objednávku zašlete kanceláři Spolku notářů čsl. v Praze. Chytilův Místopis ČSR. bude Vám vydavatelem ihned zaslán.
Citace:
Chytilův Místopis ČSR. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1934, svazek/ročník 16, číslo/sešit 1, s. 19-20.