České právo. Časopis Spolku notářů československých, 16 (1934). Praha: Spolek notářů československých, 84 s.
Authors:
»Ochranné známky« jest název příručky, obsahující mimo doslovný text zákona v dnešním znění a texty mezinárodních úmluv z oboru živnostenského vlastnictví (v revisi haagské) i výklad nejdůležitějších ustanovení zákonných a obsáhlou dosavadní judikaturu, t. j. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu a ministerstva obchodu z doby po převratu (resp. i judikaturu předválečnou), dále řadu praktických porad a pokynů pro žalobu na výmaz známky, žalobu zjišťovací a žalobu trestní, pro řízení u ministerstva obchodu i Nejvyššího správního soudu, pro postup řízení při zápisu známky, řadu formulářů podání, řadu příkladů výmazu slovních známek i známek slovních uznaných za způsobilé k zápisu, příklady známek slovních, a obrazových, resp. kombinovaných, jež byly uznány za podobné a konečně obsáhlý abecední rejstřík.
Příručku sepsali na základě bohatých praktických zkušeností JUDr. Josef Lachout, sekretář Obchodní a živnostenské komory v Praze a přednosta Zápisného úřadu známek a vzorků a JUDr. Jos. Hradecký, sekretářský adjunkt této komory a ředitel Zápisného úřadu známek a vzorků. Příručka tato bude skutečně cennou pomůckou všem majitelům ochranných známek i všem podnikatelům ze všech odvětví průmyslu, obchodu i živností, advokátům, pat. zástupcům, studujícím atd., protože ani před válkou, ani po převratu nebylo u nás dosud vydáno žádné české komentované dílo takovéhoto praktického rázu.
Cena příručky v plátně vázané jest pouze 37.50 Kč (bez poštovného). Stran 188.
Objednávky nutno zaslati na adresu: JUDr. Josef Lachout, Praha-XII., čp. 1721.
Citace:
Ochranné známky. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1934, svazek/ročník 16, číslo/sešit 7, s. 67-67.