České právo. Časopis Spolku notářů československých, 16 (1934). Praha: Spolek notářů československých, 84 s.
Authors:

Jmenování.


Ministr spravedlnosti jmenoval kandidáty notářství: Karla Picka notářem v Upici, Dra Otakara Stáru notářem v Týně n. Vit., Dra Antonína Lukeše notářem v Mostě, Dra Artura Schwarzera notářem v Cukmantlu (Slezsko), Dra Františka Matouše notářem v Ledči nad Sáz., Kamila Ruttnera notářem v Jesenici, Augustina Fiedlera notářem v Lázních Kynžvartu.
Citace:
Jmenování. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1934, svazek/ročník 16, číslo/sešit 6, s. 59-59.