České právo. Časopis Spolku notářů československých, 16 (1934). Praha: Spolek notářů československých, 84 s.
Authors:
Jmenování. V ministerstvu pro sjednocení zákonů a veřejné správy byl jmenován odborovým přednostou p. min. rada Dr. Karel Schrotz, přednosta soudní sekce, a p. min. rada Dr. Julius Karman povýšen do 2. plat. stupnice. V ministerstvu spravedlnosti byli jmenováni odborovými přednosty pp. min. radové Dr. František Výborný, přednosta sekce personální, a Dr. Jaroslav Voska, přednosta sekce legislativní; ministerským radon jmenován p. vrch. odb. rada Dr. Josef Smítek, a pp. odboroví radové Dr. Jan Srb a Dr. Ferdinand Heyrovský povýšeni na vrchní odborové rady.
Citace:
Jmenování. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1934, svazek/ročník 16, číslo/sešit 2, s. 25-25.