České právo. Časopis Spolku notářů československých, 16 (1934). Praha: Spolek notářů československých, 84 s.
Authors:
Právo československé, sborník zákonodárství a judikatury přináší v 8. čísle: Zákon o sociálním pojištění v letos novelisovaném znění se zevrubným komentářem dra Jindřicha Tučného, přednosty oddělení v Ústřední sociální pojišťovně v Praze s veškerou judikaturou; v 9. čísle: Zákon (o ochraně čsl. měny s vysvětlivkami docenta JUDra Antonína Basche; vládní nařízení o opatření Národní banky o soupisu a povinné nabídce peněžních hodnot a drahých kovů s komentářem JUDra Jana Kozáka; novelu k zákonům o bytové péči — daňové úlevy; bytové hospodářství obcí a stavebních sdružení; prodloužení exekuční ochrany v nouzových okresích a další judikaturu nejvyššího správního soudu ve věcech finančních. Právo československé vydává Čin v Praze.
Citace:
Právo československé. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1934, svazek/ročník 16, číslo/sešit 8, s. 75-75.