České právo. Časopis Spolku notářů československých, 16 (1934). Praha: Spolek notářů československých, 84 s.
Authors:

Pozvání


k měsíční schůzi Spolku čsl. notářů odbor »Praha«, jež se bude konati 24. března 1934 v restauraci »U Bumbrlíčka« v Praze II., Národní tř. o 7. hodině večerní.
Na programu:
přednáška kandidáta notářství Dr. Eduarda Chloupka na thema:
»O budoucnost stavu«.
(1. oprávnění notářovo zastupovati, ve sporech, 2. poznámky k osnově civilního soud. řádu, 3. poznámky k osnově notářského řádu.)
V Praze v březnu 1934.
Za Spolek čsl. notářů odbor »Praha«:
JUDr. Anděla Kozáková, JUDr. Václav Černý,
t. č. jednatelka. t. č. předseda.
Citace:
Pozvání. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1934, svazek/ročník 16, číslo/sešit 3, s. 35-35.