České právo. Časopis Spolku notářů československých, 16 (1934). Praha: Spolek notářů československých, 84 s.
Authors:

ZE DNE


Dr. Emanuel Malík, notář v Písku zemřel dne 23. prosince 1933. Týž jmenován byl do Neveklova dne 14. dubna 1921 a v Soče 1931 přeložen do Písku. V něm ztrácí stav náš vzorného notáře a milého koledu.
Citace:
Dr. Emanuel Malík, notář v Písku. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1934, svazek/ročník 16, číslo/sešit 1, s. 19-19.