České právo. Časopis Spolku notářů československých, 16 (1934). Praha: Spolek notářů československých, 84 s.
Authors:
JUDr. Otakar Hanna, kandidát notářství a substitut notáře Vladimíra Uhlíře v Praze II., Jungmannova tř. č. 22, telef. 238-00, oznamuje, že byl jmenován přísežným soudním tlumočníkem jazyka srbochorvátskeho pro překlady do češtiny, slovenštiny a do jazyka německého nebo naopak.
Citace:
JUDr. Otakar Honna. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1934, svazek/ročník 16, číslo/sešit 8, s. 76-76.