České právo. Časopis Spolku notářů československých, 16 (1934). Praha: Spolek notářů československých, 84 s.
Authors:
Masarykova Liga proti tuberkulose zaslala notářské komoře připiš tohoto znění:
Masarykova Liga proti tuberkulose uspořádá jako minulá léta i letos v měsíci březnu v celé republice propagační a finanční akci ve prospěch svých sociálních a zdravotních úkolů pod názvem »Dobrovolný zdravotní dar všech obcí a občanů československé republiky pro rok 1934«, která byla povolena výnosem ministerstva vnitra ze dne 18. ledna 1934 číslo 3589/34. — Akce bude provedena za součinnosti ministerstev vnitra, zdravotnictví a školství, úřadů státních i samosprávných, obcí, spolků, odborů Ligy a jiných veřejných činitelů.
Podepsané předsednictvo Masarykovy Ligy proti tuberkulose prosí, aby P. T. notářská komora doporučila naši akci všem členům a požádala je, aby nevraceli přípisy, které jim ústřední svaz Masarykovy ligy proti tuberkulose s prosbou o věnování příspěvku na Dobrovolný zdravotní dar zasílá, aby přispěli finančně i morálně ke zdaru akce Dobrovolného zdravotního daru a umožnili tak Masarykově lize proti tuberkulose plnění jejích dalekosáhlých úkolů v boji proti tuberkulose.
Doporučujeme všem pp. kolegům k laskavému povšimnutí a prosíme, aby dle možnosti Ligu podpořili.
Citace:
Masarykova liga proti tuberkulose. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1934, svazek/ročník 16, číslo/sešit 2, s. 26-26.