České právo. Časopis Spolku notářů československých, 16 (1934). Praha: Spolek notářů československých, 84 s.
Authors:

Pozvání


k měsíční schůzi spolku čsl. notářů, odbor »Praha«,
jež se bude konati dne 24. února 1934 v restauraci u Bumbrlíčka
v Praze II., Národní tř. o 7. hod. večerní.

Na programu:
přednáška universitního profesora Dra. Fr. Vážného na thema »O uplatňování t. zv. »privilegovaných pohledávek v konkursu.«
V Praze, dne 10. února 1934.
Za
Spolek čsl. notářů odbor »Praha«
JUDr. Anděla Kozáková, JUDr. Václav Černý,
t. č. jednatelka. t. č. předseda.
Citace:
Pozvání. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1934, svazek/ročník 16, číslo/sešit 2, s. 25-25.