České právo. Časopis Spolku notářů československých, 16 (1934). Praha: Spolek notářů československých, 84 s.
Authors:
Albrecht z Valdštejna, vévoda frýdlantský. Historický román. Napsal Dr. Emanuel Zítek. Obrázky kreslil Jos. Kočí. Nakladatel A. Neubert v Praze. Díl II. (Vrchol, 568 str.), díl III., (Obrat, 352 str.) po Kč 24.—, ve skvostně originální vazbě po Kč 34.—. V těchto dílech jeví se již postava Valdštejnova a všechno jeho konání ve světě určitějším a autor tohoto rozsáhlého díla nijak nebere v ochranu pyšného dobrodruha století, tak bohatého na válečné události tolikerá historická překvapení, jež vytepala Valdštejnovu slávu i jeho pád do dějin země, z níž vyšel, v níž žil a kterou pro vlastní prospěch dovedl snad i zraditi. V knize, vonící romantikou tehdejších časů, pokračují historky zamilovaných lidí, pikle a tolikeré msty a politické i jiné zápasy. Dr. Zítek píše to prostě a přece dojemně. Doba Valdštejnova a Valdštejn sám dává čtenáři nahlédnouti do dějin národa, těžce zmítaného a zápasícího o volnost národní a politickou svobodu a právo na samostatný život!
Citace:
Albrecht Václav z Valdštejna, vévoda frýdlantský. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1934, svazek/ročník 16, číslo/sešit 9, s. 83-83.